วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วงชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
วงคำหลาว 
บ้านคณะพระมหาไถ่

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วงรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
วง Saint Gabrial
บ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วงรองชนะเลิศอันดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
วง Walk with love 
สามเณรชั้นปีที่ 1 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วงที่เข้าร่วมประกวดประจำปีการศึกษา 2555
วง Trinity 
สามเณรชั้นเทววิทยา บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วงที่เข้าร่วมประกวดประจำปีการศึกษา 2555
วง Kab Katak
บ้านคณะพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วงที่เข้าร่วมประกวดประจำปีการศึกษา 2555
วงคามิลเลียน
บ้านคณะคามิลเลียน

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วงที่เข้าร่วมประกวดประจำปีการศึกษา 2555
วง The Miracle II
บ้านคณะสติกมาติน และศูนย์คริสตศาสนธรรม